Zorgvernieuwing

Ik ben Peter van Splunteren, andragoog en senior wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Trimbos-instituut. Daarnaast ben ik redactielid van het tijdschrift KiZ dat zich richt op de kwaliteit in de gezondheidszorg en ook ben ik lid van de PACO een adviesorgaan van de overheid voor onderzoek naar veteranenzorg.

Ik heb ruime kennis en ervaring op het gebied van advies en begeleiding van veranderingen bij professionals in de zorg. Ik heb in ruim dertig jaar ervaring opgedaan in vele aspecten van veranderen in verschillende sectoren van de zorg. Of het nu gaat om het multidisciplinair ontwikkelen van richtlijnen of zorgstandaarden, het samen met betrokkenen schrijven van projectplannen, uitvoeren van uiteenlopende projecten, het begeleiden van teams, het geven van trainingen of houden van lezingen.

Ik ben met name geïnteresseerd in het menselijke aspect van veranderprocessen. Waarom willen professionals wel en niet meedoen aan veranderingen, wat is hun motivatie? Hoe (on)redelijk zijn hun argumenten. Welke praktische belemmeringen ervaren professionals bij veranderprocessen en hoe kunnen die worden overwonnen? Vraagstukken die in elk veranderproces voorkomen en boven tafel moeten komen, wil een verandering ook succes hebben.

Raadpleeg de pagina´s met Projecten, Publicaties en CV om een indruk te krijgen van mijn werkervaring en expertise. Of stuur een email naar peter@splunteren.nl