ennl

Peter van Splunteren:

‘Veranderprocessen zijn als een caleidoscoop. Veelkleurig en veelvormig en iedereen ziet er wat anders in. De kunst is iedereen een plek te geven en te laten bijdragen aan het proces van vernieuwing.‘

Actueel

buy cheap albendazole


where to buy albendazole in garden grove ca


buy albendazole without a prescription


buy cheap albenza


albendazole price in india


albendazole 400 mg price


order albendazole


buy albendazole online


albendazole usp 400 mg


buy generic albendazole


albendazole price


zentel 400 mg albendazole


albendazole tablets usp 400 mg


order albenza online


albendazole online


albendazole online without prescription


can you buy albendazole over counter


purchase albenza online


buy albendazole on line


buy albendazole canada


albendazole albenza buy


albendazole 200mg tablet


can you buy albendazole over the counter


buy albendazole tablets


albenza cost


albendazole tablets online


albenza 200 mg


do you need prescription albendazole


albenza online


how much does albendazole cost


buy albendazole for animals


albendazole 400 mg chewable


albendazole prices


cheap albenza


albendazole without prescriptions


buy albenza


where can i buy albendazole 200 mg


albendazole suspension rxlist


where to buy albendazole


albendazole (albenza) or mebendazole (vermox) over the counter


generic albendazole


buy mebendazole albendazole


albendazole cheap


where can i buy albendazole for chickens


buy albendazole (albenza)


albendazole online pharmacy


albendazole no prescription


albendazole rxlist


order albendazole online


buy albendazole online no prescription


albendazole prescription drugs


albendazole 200 mg tablets generic


albendazole prescription drug


albendazole tablets ip 400 mg


albendazole albenza


price albendazole india


where can i buy albendazole


albendazole api price


order albenza


albendazole price philippines


albenza price


much does albendazole cost


where can i buy albendazole over the counter


albendazole prescription


400 mg albendazole


purchase albenza


generic albenza


albendazole buy uk


can i get albendazole over the counter


buy albendazole australia


buy albendazole over counter


zentel 200 mg tablets albendazole


mebendazole albendazole over counter


albendazole 400 mg tablet


albendazole price list


albenza 400mg


albendazole buy


zentel 200 mg albendazole


buy albendazole 400mg


albenza albendazole 400 mg


buy albendazole without prescription


albendazole 400 mg chewable peppermint


albendazole 400 mg tablets formulation


albenza albendazole 400mg


albenza tablets


albendazole purchase


albendazole online purchase


where to buy mebendazole or albendazole


buy albenza online


cost albendazole


albendazole 200 mg tablet


albendazole without prescription


buy praziquantel or albendazole


buy mebendazole albendazole over counter


albendazole tablets 400 mg

LSKS

Het Landeljke Samenwerkingsverband Kwaliteitsstandaarden (LSKS) in de GGZ is opgericht om de kwaliteit van de zorg in de sector een impuls te geven met gelden uit het Bestuurlijk Akkoord GGZ. Het samenwerkingsverband is opgericht door de NVvP (de beroepsvereniging van psychiaters), het NIP ( de vereniging van psychologen) en het LP GGZ, de bundeling van cliëntenorganisaties in de GGZ. In LSKS participeren veldpartijen, zoals cliënten, beroepsverenigingen, GGZNL en Zorgverzekeraars Nederland.

Het LSKS wil zich met name richten op de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen. Het heeft enige tijd geduurd maar inmiddels is de LSKS bezig met het formuleren van opdrachten voor een vijftal onderwerpen: Update van de richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen, omtwikkeling van de richtlijn Vroege psychose, implementatie van richtlijnen (knelpunten en aanpak), afstemming huisartsen en generalistische basis ggz en diagnostiek en behandeling in de generalistische basis ggz.

In het najaar worden de opdrachten voor deze vijf thema’s gegeven. Het Trimbos-instituut is aangemerkt als preferred supplier voor de LSKS vanwege de expertise op het gebied van richtlijnontwikkeling en implementatie. Het Trimbos zal daarbij samenwerken met NHG (kennisinstituut van de huisartsen) en het Jan van Es instituut (integrale eerstelijnszorg) en andere relevante partijen.

 

Landelijk implementatieplan richtlijn diagnostiek en behandeling suicidaal gedrag

Er is financiering aangevraagd voor landelijke implementatie van de richtlijn diagnostiek en behandeling suicidaal gedrag. De nadruk in het plan ligt bij training van ggz-professionals met materiaal ontwikkeld onder leiding van professor Ad Kerkhof en Derek de Beurs (promovendus). Het is de bedoeling om deze training om grote schaal in de GGZ in te voeren. Daarnaast ligt de focus op training van huisartsen die als gatekeeper een belangrijke rol spelen bij het signaleren van suicide risico. Naar verwachting wordt het plan in september 2013 ter financiering aangeboden aan ZonMw, het ministerie van V en J en het LSKS.

Training zorggroepen 1e lijn

We hebben een training ontwikkeld voor multidisciplinaire zorggroepen in de 1e lijn voor de hulpverlening aan mensen met psychsiche problemen. In de training speciaal bedoeld voor huisartsen, poh-ers en 1e lijns psychologen leren de deelnemers zn zorgpaden te maken voor de behandeling van veel voorkomende problemen als depressie, angstklachten, onbegrepen lichamelijke klachten, burn-out en alcoholproblematiek. De zorgpaden zijn gebaseerd op de beschikbare evidence over de behandeling van deze problemen.

Versterken mentaal kapitaal 

Er zijn vier strategische verkenningen verschenen over het versterken van mentaal kapitaal van mensen. Mentaal kapitaal zijn alle vaardigheden (cognitief, sociaal, en emotioneel) die iemand in staat staat om een zinvol bestaan op te bouwen. Het mentale kapitaal of de mentale veerkracht van iemand is geen statisch gegeven maar verandert gedurende het leven door het ouder worden en onder invloed van omstandigheden. In de verkenningen bestuderen we in vier sectoren - de zorg, de werksetting, de gemeente en het onderwijs – het belang van mentaal kapitaal, de mogelijkheden om dat kapitaal te versterken en de mogelijke baten die dat oplevert.  De publicaties zijn verkrijgbaar bij het Trimbos-instituut (www.trimbos.nl/publicaties)